Idéen med samarbejdet

Overvejelserne omkring et eventuelt samarbejde mellem Hesselagergaard og Damgaard begyndte i det små i 2007, hvor vi havde suppleret hinanden primært omkring pløjning og såning.

Samarbejdet bundede, udover den forholdsvis nære beliggenhed, i et ønske om at udnytte ressourcerne bedre, både på mandskabs- og maskinsiden.

På baggrund af den gode kemi mellem parterne, blev samarbejdet formaliseret i 2008 med fællesindkøbet af en mejetærsker, en New Holland CR 9080. Den er i mellemtiden udskiftet til en Case 8230.

Udover opgaver der udføres i fællesskab, såsom pløjning, såning og høst, fordelte vi samtidig andre opgaver imellem os, således at udbringningen af kunstgødning forestås af Damgaard med Amazone ZA-M3600 Ultra, ligesom alle sprøjteopgaver udføres af Hesselagergaard med en Amazone UX 5200.

Maskinerne er forsynede med det nyeste sattelitudstyr.

Da det samlede areal på ca. 500 ha levner plads til yderligere opgaver, tilbyder vi at udføre arbejde for andre med vore moderne maskiner og velkvalificerede medarbejdere.